Lên chùa mùa Phật đản, làm gì để được phúc báu, bình an?

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Việt Nam tổ chức đại lễ Phật đản (Vesak 2019) từ sáng 12/5 - 14/5 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Trong mùa Phật đản, để được bình an phúc báu, tích lũy công đức, mọi người hãy tự răn bản thân luôn làm điều phúc thiện, không sát sinh...

  • Len chua mua Phat dan, lam gi de duoc phuc bau, binh an?
  • Len chua mua Phat dan, lam gi de duoc phuc bau, binh an?-Hinh-2
  • Len chua mua Phat dan, lam gi de duoc phuc bau, binh an?-Hinh-3
  • Len chua mua Phat dan, lam gi de duoc phuc bau, binh an?-Hinh-4
  • Len chua mua Phat dan, lam gi de duoc phuc bau, binh an?-Hinh-5
  • Len chua mua Phat dan, lam gi de duoc phuc bau, binh an?-Hinh-6
  • Len chua mua Phat dan, lam gi de duoc phuc bau, binh an?-Hinh-7
  • Len chua mua Phat dan, lam gi de duoc phuc bau, binh an?-Hinh-8
  • Len chua mua Phat dan, lam gi de duoc phuc bau, binh an?-Hinh-9
  • Len chua mua Phat dan, lam gi de duoc phuc bau, binh an?-Hinh-10