Lén lấy báu vật mộ cổ, người đàn ông gặp chuyện kinh hãi nửa đêm

Google News

Trong lúc giúp hàng xóm di dời mộ cổ của tổ tiên, một người đàn ông ở Trung Quốc lén lấy đi một cặp ngọc trong suốt. Thế nhưng, ông không ngờ sẽ gặp chuyện kinh hãi lúc nửa đêm.

  • Len lay bau vat mo co, nguoi dan ong gap chuyen kinh hai nua dem
  • Len lay bau vat mo co, nguoi dan ong gap chuyen kinh hai nua dem-Hinh-2
  • Len lay bau vat mo co, nguoi dan ong gap chuyen kinh hai nua dem-Hinh-3
  • Len lay bau vat mo co, nguoi dan ong gap chuyen kinh hai nua dem-Hinh-4
  • Len lay bau vat mo co, nguoi dan ong gap chuyen kinh hai nua dem-Hinh-5
  • Len lay bau vat mo co, nguoi dan ong gap chuyen kinh hai nua dem-Hinh-6
  • Len lay bau vat mo co, nguoi dan ong gap chuyen kinh hai nua dem-Hinh-7
  • Len lay bau vat mo co, nguoi dan ong gap chuyen kinh hai nua dem-Hinh-8
  • Len lay bau vat mo co, nguoi dan ong gap chuyen kinh hai nua dem-Hinh-9
Tâm Anh (theo Kknews)