Linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II được quàn thế nào?

Vào ngày 11/9, linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II được chuyển từ lâu đài Balmoral tới cung điện Holyroodhouse ở Edinburgh rồi được quàn tại nhà thờ St Giles. Sau đó, quan tài được quàn tại Đại sảnh Westminster từ ngày 14/9 đến sáng 19/9.

  • Linh cuu Nu hoang Elizabeth II duoc quan the nao?
  • Linh cuu Nu hoang Elizabeth II duoc quan the nao?-Hinh-2
  • Linh cuu Nu hoang Elizabeth II duoc quan the nao?-Hinh-3
  • Linh cuu Nu hoang Elizabeth II duoc quan the nao?-Hinh-4
  • Linh cuu Nu hoang Elizabeth II duoc quan the nao?-Hinh-5
  • Linh cuu Nu hoang Elizabeth II duoc quan the nao?-Hinh-6
  • Linh cuu Nu hoang Elizabeth II duoc quan the nao?-Hinh-7
  • Linh cuu Nu hoang Elizabeth II duoc quan the nao?-Hinh-8
  • Linh cuu Nu hoang Elizabeth II duoc quan the nao?-Hinh-9
  • Linh cuu Nu hoang Elizabeth II duoc quan the nao?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)