Lộ bằng chứng Hitler trốn sang Argentina trước khi Thế chiến 2 kết thúc?

Google News

Theo các sử liệu chính thức, trùm phát xít Hitler tự sát vào ngày 30/4/1945. Tuy nhiên, một số nhà điều tra tìm được 3 bức ảnh được cho là bằng chứng Hitler trốn sang Argentina trước khi Thế chiến 2 kết thúc.

  • Lo bang chung Hitler tron sang Argentina truoc khi The chien 2 ket thuc?
  • Lo bang chung Hitler tron sang Argentina truoc khi The chien 2 ket thuc?-Hinh-2
  • Lo bang chung Hitler tron sang Argentina truoc khi The chien 2 ket thuc?-Hinh-3
  • Lo bang chung Hitler tron sang Argentina truoc khi The chien 2 ket thuc?-Hinh-4
  • Lo bang chung Hitler tron sang Argentina truoc khi The chien 2 ket thuc?-Hinh-5
  • Lo bang chung Hitler tron sang Argentina truoc khi The chien 2 ket thuc?-Hinh-6
  • Lo bang chung Hitler tron sang Argentina truoc khi The chien 2 ket thuc?-Hinh-7
  • Lo bang chung Hitler tron sang Argentina truoc khi The chien 2 ket thuc?-Hinh-8
  • Lo bang chung Hitler tron sang Argentina truoc khi The chien 2 ket thuc?-Hinh-9
  • Lo bang chung Hitler tron sang Argentina truoc khi The chien 2 ket thuc?-Hinh-10
Tâm Anh (theo History)