Loại mật mã nào khiến Nhật Bản “bó tay” trong Thế chiến 2?

Google News

Trong Thế chiến 2, quân đội Mỹ dùng một loại mật mã bằng tiếng Navajo khi đối đầu với lực lượng Nhật Bản. Dù thử mọi cách nhưng Nhật Bản không thể giải mã được nội dung những mật mã đã chặn được.

  • Loai mat ma nao khien Nhat Ban “bo tay” trong The chien 2?
  • Loai mat ma nao khien Nhat Ban “bo tay” trong The chien 2?-Hinh-2
  • Loai mat ma nao khien Nhat Ban “bo tay” trong The chien 2?-Hinh-3
  • Loai mat ma nao khien Nhat Ban “bo tay” trong The chien 2?-Hinh-4
  • Loai mat ma nao khien Nhat Ban “bo tay” trong The chien 2?-Hinh-5
  • Loai mat ma nao khien Nhat Ban “bo tay” trong The chien 2?-Hinh-6
  • Loai mat ma nao khien Nhat Ban “bo tay” trong The chien 2?-Hinh-7
  • Loai mat ma nao khien Nhat Ban “bo tay” trong The chien 2?-Hinh-8
  • Loai mat ma nao khien Nhat Ban “bo tay” trong The chien 2?-Hinh-9
  • Loai mat ma nao khien Nhat Ban “bo tay” trong The chien 2?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)