Loạt ảnh cổ xưa nhất được biết đến về Hải Phòng

Những hình ảnh Hải Phòng năm 1888 được in trong cuốn sách cổ của Pháp được cho là những tư liệu ảnh lâu đời nhất về thành phố biển nổi tiếng của Việt Nam.

  • Loat anh co xua nhat duoc biet den ve Hai Phong
  • Loat anh co xua nhat duoc biet den ve Hai Phong-Hinh-2
  • Loat anh co xua nhat duoc biet den ve Hai Phong-Hinh-3
  • Loat anh co xua nhat duoc biet den ve Hai Phong-Hinh-4
  • Loat anh co xua nhat duoc biet den ve Hai Phong-Hinh-5
  • Loat anh co xua nhat duoc biet den ve Hai Phong-Hinh-6
  • Loat anh co xua nhat duoc biet den ve Hai Phong-Hinh-7
  • Loat anh co xua nhat duoc biet den ve Hai Phong-Hinh-8
  • Loat anh co xua nhat duoc biet den ve Hai Phong-Hinh-9
T.B (tổng hợp)