Loạt ảnh cực quý chưa một lần tiết lộ về Hà Nội năm 1905

T.B (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Ấp Thái Hà của Kinh lược sứ Hoàng Cao Khải, am Mỵ Châu trong thành Cổ Loa, Cặp rồng đá phía sau điện Kính Thiên... là loạt ảnh tư liệu vô giá về Hà Nội năm 1905 do người Pháp thực hiện.

 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-2
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-3
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-4
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-5
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-6
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-7
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-8
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-9
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-10
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-11
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-12
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-13
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-14
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-15
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-16
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-17
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-18
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-19
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-20
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-21
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-22
 • Loat anh cuc quy chua mot lan tiet lo ve Ha Noi nam 1905-Hinh-23