Loạt ảnh đặc biệt tại triển lãm xác máy bay Mỹ ở Hà Nội năm 1973

Google News

Xác máy bay Mỹ chất đống, các loại xe tăng, thiết giáp Mỹ nằm phơi mặt, người dân quây quanh pháo tự hành... là loạt ảnh đáng nhớ về một triển lãm diễn ra ở Hà Nội năm 1973.

 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-2
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-3
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-4
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-5
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-6
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-7
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-8
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-9
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-10
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-11
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-12
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-13
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-14
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-15
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-16
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-17
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-18
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-19
 • Loat anh dac biet tai trien lam xac may bay My o Ha Noi nam 1973-Hinh-20
Thanh Bình (TH)