Loạt ảnh để đời về chuyến đi Đà Lạt năm 1993

Hành trình từ TP. HCM đến Đà Lạt và cuộc sống ở thành phố Đà Lạt đầu năm 1993 đã được tái hiện rất sinh động qua loạt ảnh của một du khách người Đức.

 • Loat anh de doi ve chuyen di Da Lat nam 1993
 • Loat anh de doi ve chuyen di Da Lat nam 1993-Hinh-2
 • Loat anh de doi ve chuyen di Da Lat nam 1993-Hinh-3
 • Loat anh de doi ve chuyen di Da Lat nam 1993-Hinh-4
 • Loat anh de doi ve chuyen di Da Lat nam 1993-Hinh-5
 • Loat anh de doi ve chuyen di Da Lat nam 1993-Hinh-6
 • Loat anh de doi ve chuyen di Da Lat nam 1993-Hinh-7
 • Loat anh de doi ve chuyen di Da Lat nam 1993-Hinh-8
 • Loat anh de doi ve chuyen di Da Lat nam 1993-Hinh-9
 • Loat anh de doi ve chuyen di Da Lat nam 1993-Hinh-10
 • Loat anh de doi ve chuyen di Da Lat nam 1993-Hinh-11
 • Loat anh de doi ve chuyen di Da Lat nam 1993-Hinh-12
 • Loat anh de doi ve chuyen di Da Lat nam 1993-Hinh-13
 • Loat anh de doi ve chuyen di Da Lat nam 1993-Hinh-14
 • Loat anh de doi ve chuyen di Da Lat nam 1993-Hinh-15
 • Loat anh de doi ve chuyen di Da Lat nam 1993-Hinh-16
 • Loat anh de doi ve chuyen di Da Lat nam 1993-Hinh-17
T.B (tổng hợp)