Loạt ảnh màu vô giá về các tỉnh miền núi phía Bắc năm 1915

Cây đa cổ thụ ở ngã ba Bạch Hạc, mỏ kẽm Tràng Đà, khu chợ của đồng bào dân tộc Tày ở Bắc Lệ... là loạt ảnh tư liệu quý giá về một số địa phương miền núi phía Bắc năm 1915.

  • Loat anh mau vo gia ve cac tinh mien nui phia Bac nam 1915
  • Loat anh mau vo gia ve cac tinh mien nui phia Bac nam 1915-Hinh-2
  • Loat anh mau vo gia ve cac tinh mien nui phia Bac nam 1915-Hinh-3
  • Loat anh mau vo gia ve cac tinh mien nui phia Bac nam 1915-Hinh-4
  • Loat anh mau vo gia ve cac tinh mien nui phia Bac nam 1915-Hinh-5
  • Loat anh mau vo gia ve cac tinh mien nui phia Bac nam 1915-Hinh-6
  • Loat anh mau vo gia ve cac tinh mien nui phia Bac nam 1915-Hinh-7
  • Loat anh mau vo gia ve cac tinh mien nui phia Bac nam 1915-Hinh-8
  • Loat anh mau vo gia ve cac tinh mien nui phia Bac nam 1915-Hinh-9
T.B (tổng hợp)