Loạt bảo vật bằng đồng cực quý của vương quốc Chăm Pa

Tượng Phật Đồng Dương, tượng nữ thần Tara và tượng Avalokitesvara Hoài Nhơn là ba cổ vật Chăm Pa bằng đồng cực quý, được công nhận là Bảo vật quốc gia Việt Nam.

 • Loat bao vat bang dong cuc quy cua vuong quoc Cham Pa
 • Loat bao vat bang dong cuc quy cua vuong quoc Cham Pa-Hinh-2
 • Loat bao vat bang dong cuc quy cua vuong quoc Cham Pa-Hinh-3
 • Loat bao vat bang dong cuc quy cua vuong quoc Cham Pa-Hinh-4
 • Loat bao vat bang dong cuc quy cua vuong quoc Cham Pa-Hinh-5
 • Loat bao vat bang dong cuc quy cua vuong quoc Cham Pa-Hinh-6
 • Loat bao vat bang dong cuc quy cua vuong quoc Cham Pa-Hinh-7
 • Loat bao vat bang dong cuc quy cua vuong quoc Cham Pa-Hinh-8
 • Loat bao vat bang dong cuc quy cua vuong quoc Cham Pa-Hinh-9
 • Loat bao vat bang dong cuc quy cua vuong quoc Cham Pa-Hinh-10
 • Loat bao vat bang dong cuc quy cua vuong quoc Cham Pa-Hinh-11
 • Loat bao vat bang dong cuc quy cua vuong quoc Cham Pa-Hinh-12
Quốc Lê