Loạt công trình tôn giáo có kiến trúc độc lạ ở Cố đô Huế

Google News

Ngoài hệ thống cung điện, lăng tẩm đậm nét kiến trúc truyền thống, Cố đô Huế còn được du khách xa gần biết đến với những công trình kiến trúc tôn giáo độc đáo, có "1-0-2" Việt Nam.

 • Loat cong trinh ton giao co kien truc doc la o Co do Hue
 • Loat cong trinh ton giao co kien truc doc la o Co do Hue-Hinh-2
 • Loat cong trinh ton giao co kien truc doc la o Co do Hue-Hinh-3
 • Loat cong trinh ton giao co kien truc doc la o Co do Hue-Hinh-4
 • Loat cong trinh ton giao co kien truc doc la o Co do Hue-Hinh-5
 • Loat cong trinh ton giao co kien truc doc la o Co do Hue-Hinh-6
 • Loat cong trinh ton giao co kien truc doc la o Co do Hue-Hinh-7
 • Loat cong trinh ton giao co kien truc doc la o Co do Hue-Hinh-8
 • Loat cong trinh ton giao co kien truc doc la o Co do Hue-Hinh-9
 • Loat cong trinh ton giao co kien truc doc la o Co do Hue-Hinh-10
 • Loat cong trinh ton giao co kien truc doc la o Co do Hue-Hinh-11
 • Loat cong trinh ton giao co kien truc doc la o Co do Hue-Hinh-12
 • Loat cong trinh ton giao co kien truc doc la o Co do Hue-Hinh-13
 • Loat cong trinh ton giao co kien truc doc la o Co do Hue-Hinh-14
 • Loat cong trinh ton giao co kien truc doc la o Co do Hue-Hinh-15
 • Loat cong trinh ton giao co kien truc doc la o Co do Hue-Hinh-16
Quốc Lê