Loạt hình cực độc: Hà Nội năm 1926 - 1951 nhìn từ máy bay

Google News

Viện Đại học Đông Dương, nhà hát lớn, trường trung học bảo hộ... là những công trình nổi bật của Hà Nội năm 1926-1951 khi nhìn từ không trung.

 • Loat hinh cuc doc: Ha Noi nam 1926 - 1951 nhin tu may bay
 • Loat hinh cuc doc: Ha Noi nam 1926 - 1951 nhin tu may bay-Hinh-2
 • Loat hinh cuc doc: Ha Noi nam 1926 - 1951 nhin tu may bay-Hinh-3
 • Loat hinh cuc doc: Ha Noi nam 1926 - 1951 nhin tu may bay-Hinh-4
 • Loat hinh cuc doc: Ha Noi nam 1926 - 1951 nhin tu may bay-Hinh-5
 • Loat hinh cuc doc: Ha Noi nam 1926 - 1951 nhin tu may bay-Hinh-6
 • Loat hinh cuc doc: Ha Noi nam 1926 - 1951 nhin tu may bay-Hinh-7
 • Loat hinh cuc doc: Ha Noi nam 1926 - 1951 nhin tu may bay-Hinh-8
 • Loat hinh cuc doc: Ha Noi nam 1926 - 1951 nhin tu may bay-Hinh-9
 • Loat hinh cuc doc: Ha Noi nam 1926 - 1951 nhin tu may bay-Hinh-10
 • Loat hinh cuc doc: Ha Noi nam 1926 - 1951 nhin tu may bay-Hinh-11
 • Loat hinh cuc doc: Ha Noi nam 1926 - 1951 nhin tu may bay-Hinh-12
 • Loat hinh cuc doc: Ha Noi nam 1926 - 1951 nhin tu may bay-Hinh-13
T.B (tổng hợp)