Loạt tượng Phật nghìn mắt nghìn tay trăm tuổi, đặc biệt nhất Việt Nam

Google News

Cổ xưa nhất, tinh xảo nhất, cầm nhiều bảo pháp nhất... là những cái nhất ấn tượng mà loạt tượng Quan Âm Bồ Tát thiên thủ thiên nhãn - còn gọi là tượng Phật nghìn mắt nghìn tay - này sở hữu.

 • Loat tuong Phat nghin mat nghin tay tram tuoi, dac biet nhat Viet Nam
 • Loat tuong Phat nghin mat nghin tay tram tuoi, dac biet nhat Viet Nam-Hinh-2
 • Loat tuong Phat nghin mat nghin tay tram tuoi, dac biet nhat Viet Nam-Hinh-3
 • Loat tuong Phat nghin mat nghin tay tram tuoi, dac biet nhat Viet Nam-Hinh-4
 • Loat tuong Phat nghin mat nghin tay tram tuoi, dac biet nhat Viet Nam-Hinh-5
 • Loat tuong Phat nghin mat nghin tay tram tuoi, dac biet nhat Viet Nam-Hinh-6
 • Loat tuong Phat nghin mat nghin tay tram tuoi, dac biet nhat Viet Nam-Hinh-7
 • Loat tuong Phat nghin mat nghin tay tram tuoi, dac biet nhat Viet Nam-Hinh-8
 • Loat tuong Phat nghin mat nghin tay tram tuoi, dac biet nhat Viet Nam-Hinh-9
 • Loat tuong Phat nghin mat nghin tay tram tuoi, dac biet nhat Viet Nam-Hinh-10
 • Loat tuong Phat nghin mat nghin tay tram tuoi, dac biet nhat Viet Nam-Hinh-11
 • Loat tuong Phat nghin mat nghin tay tram tuoi, dac biet nhat Viet Nam-Hinh-12
Quốc Lê