Lông ở 5 bộ phận này của phụ nữ càng dày cuộc đời càng phát

Theo nhân tướng học, lông và tóc của phụ nữ ở một số bộ phận này càng dày thì cuộc đời càng sung sướng.

  • Long o 5 bo phan nay cua phu nu cang day cuoc doi cang phat
  • Long o 5 bo phan nay cua phu nu cang day cuoc doi cang phat
  • Long o 5 bo phan nay cua phu nu cang day cuoc doi cang phat-Hinh-3
  • Long o 5 bo phan nay cua phu nu cang day cuoc doi cang phat-Hinh-4
  • Long o 5 bo phan nay cua phu nu cang day cuoc doi cang phat-Hinh-5
  • Long o 5 bo phan nay cua phu nu cang day cuoc doi cang phat-Hinh-6
  • Long o 5 bo phan nay cua phu nu cang day cuoc doi cang phat-Hinh-7
  • Long o 5 bo phan nay cua phu nu cang day cuoc doi cang phat-Hinh-8
  • Đường lông bụng xuất hiện khi nào? Con gái có lông bụng thì sao
  • Long o 5 bo phan nay cua phu nu cang day cuoc doi cang phat-Hinh-9