Lý do Alexander Đại đế không chinh phục đế chế La Mã

Google News

Alexander Đại đế đã chinh phục một đế chế rộng lớn trải dài từ vùng Balkan đến Pakistan ngày nay. Nếu nhà cầm quân này chuyển sự chú ý về phía Tây thì có thể chinh phục Rome cũng như toàn bộ đế chế La Mã.

  • Ly do Alexander Dai de khong chinh phuc de che La Ma
  • Ly do Alexander Dai de khong chinh phuc de che La Ma-Hinh-2
  • Ly do Alexander Dai de khong chinh phuc de che La Ma-Hinh-3
  • Ly do Alexander Dai de khong chinh phuc de che La Ma-Hinh-4
  • Ly do Alexander Dai de khong chinh phuc de che La Ma-Hinh-5
  • Ly do Alexander Dai de khong chinh phuc de che La Ma-Hinh-6
  • Ly do Alexander Dai de khong chinh phuc de che La Ma-Hinh-7
  • Ly do Alexander Dai de khong chinh phuc de che La Ma-Hinh-8
  • Ly do Alexander Dai de khong chinh phuc de che La Ma-Hinh-9
  • Ly do Alexander Dai de khong chinh phuc de che La Ma-Hinh-10
Tâm Anh (theo LS)