Ly kỳ tiếng khóc "ma mị" bên trong lăng mộ Chu Nguyên Chương

Có không ít lời đồn rằng, việc Kiến Văn Đế an táng Chu Nguyên Chương một cách vội vàng có liên quan tới tiếng khóc bí ẩn phát ra từ trong Minh Hiếu lăng khi đó.

 • Ly ky tieng khoc
 • Ly ky tieng khoc
 • Ly ky tieng khoc
 • Ly ky tieng khoc
 • Ly ky tieng khoc
 • Ly ky tieng khoc
 • Ly ky tieng khoc
 • Ly ky tieng khoc
 • Ly ky tieng khoc
 • Ly ky tieng khoc
 • Ly ky tieng khoc
 • Ly ky tieng khoc
 • Ly ky tieng khoc
 • Ly ky tieng khoc
 • Ly ky tieng khoc
 • Ly ky tieng khoc
 • Ly ky tieng khoc
Lê Trang (TH)