Ly kỳ truyền thuyết về tòa tháp của vị vua Chăm cuối cùng

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Thói mê nữ sắc của vị vua huyền thoại Po Rome đã gây hại cho vương triều của ông. Khi qua đời, ông được phong thần và xây tháp Po Rome để thờ. Khi đó vương quốc của ông đứng bên bờ vực sụp đổ.

 • Ly ky truyen thuyet ve toa thap cua vi vua Cham cuoi cung
 • Ly ky truyen thuyet ve toa thap cua vi vua Cham cuoi cung-Hinh-2
 • Ly ky truyen thuyet ve toa thap cua vi vua Cham cuoi cung-Hinh-3
 • Ly ky truyen thuyet ve toa thap cua vi vua Cham cuoi cung-Hinh-4
 • Ly ky truyen thuyet ve toa thap cua vi vua Cham cuoi cung-Hinh-5
 • Ly ky truyen thuyet ve toa thap cua vi vua Cham cuoi cung-Hinh-6
 • Ly ky truyen thuyet ve toa thap cua vi vua Cham cuoi cung-Hinh-7
 • Ly ky truyen thuyet ve toa thap cua vi vua Cham cuoi cung-Hinh-8
 • Ly ky truyen thuyet ve toa thap cua vi vua Cham cuoi cung-Hinh-9
 • Ly ky truyen thuyet ve toa thap cua vi vua Cham cuoi cung-Hinh-10
 • Ly ky truyen thuyet ve toa thap cua vi vua Cham cuoi cung-Hinh-11
 • Ly ky truyen thuyet ve toa thap cua vi vua Cham cuoi cung-Hinh-12