Mẹ giết con tàn ác phải đối mặt bản án nào?

Tâm Anh (theo WL) -

(Kiến Thức) - Lịch sử từng ghi nhận một số người mẹ giết con với thủ đoạn vô cùng tàn ác và phải đối mặt với những bản án thích đáng.

  • Me giet con tan ac phai doi mat ban an nao?
  • Me giet con tan ac phai doi mat ban an nao?-Hinh-2
  • Me giet con tan ac phai doi mat ban an nao?-Hinh-3
  • Me giet con tan ac phai doi mat ban an nao?-Hinh-4
  • Me giet con tan ac phai doi mat ban an nao?-Hinh-5
  • Me giet con tan ac phai doi mat ban an nao?-Hinh-6
  • Me giet con tan ac phai doi mat ban an nao?-Hinh-7
  • Me giet con tan ac phai doi mat ban an nao?-Hinh-8
  • Me giet con tan ac phai doi mat ban an nao?-Hinh-9
  • Me giet con tan ac phai doi mat ban an nao?-Hinh-10