Mẹ sinh vào ba tháng âm lịch này, con sinh ra có IQ cao

Google News

Phụ nữ sinh vào tháng này âm lịch, nửa đời đầu vất vả vun vén cho gia đình, nửa đời sau hưởng thụ sung sướng, con cái sinh ra có IQ rất cao.

  • Me sinh vao ba thang am lich nay, con sinh ra co IQ cao
  • Me sinh vao ba thang am lich nay, con sinh ra co IQ cao-Hinh-2
  • Me sinh vao ba thang am lich nay, con sinh ra co IQ cao
  • Me sinh vao ba thang am lich nay, con sinh ra co IQ cao-Hinh-4
  • Me sinh vao ba thang am lich nay, con sinh ra co IQ cao-Hinh-5
  • Me sinh vao ba thang am lich nay, con sinh ra co IQ cao-Hinh-2
  • Me sinh vao ba thang am lich nay, con sinh ra co IQ cao-Hinh-7
  • Me sinh vao ba thang am lich nay, con sinh ra co IQ cao-Hinh-3
Theo Hồ Yến/Bảo Vệ và Công Lý