Mở cửa lăng mộ cổ, rùng mình phát hiện 20 quan tài... “động đậy"

Trong quá trình thi công nhà máy quốc phòng ở Trung Quốc, các binh sĩ bất ngờ phát hiện cánh cửa đá dẫn vào lăng mộ cổ. Khi mở cửa tiến vào bên trong, họ kinh hãi thấy 20 quan tài di chuyển.

  • Mo cua lang mo co, rung minh phat hien 20 quan tai... “dong day
  • Mo cua lang mo co, rung minh phat hien 20 quan tai... “dong day
  • Mo cua lang mo co, rung minh phat hien 20 quan tai... “dong day
  • Mo cua lang mo co, rung minh phat hien 20 quan tai... “dong day
  • Mo cua lang mo co, rung minh phat hien 20 quan tai... “dong day
  • Mo cua lang mo co, rung minh phat hien 20 quan tai... “dong day
  • Mo cua lang mo co, rung minh phat hien 20 quan tai... “dong day
  • Mo cua lang mo co, rung minh phat hien 20 quan tai... “dong day
  • Mo cua lang mo co, rung minh phat hien 20 quan tai... “dong day
  • Mo cua lang mo co, rung minh phat hien 20 quan tai... “dong day
Tâm Anh (TH)