Mở mộ cổ, chuyên gia tái mặt thấy bóng "quái thú" vụt qua

Google News

Trong lúc đang cố gắng tìm kiếm cổ vật trong mộ, các chuyên gia đã thấy 4 đốm sáng màu xanh lóe lên rồi bóng con “quái thú” vụt ra.

  • Mo mo co, chuyen gia tai mat thay bong
  • Mo mo co, chuyen gia tai mat thay bong
  • Mo mo co, chuyen gia tai mat thay bong
  • Mo mo co, chuyen gia tai mat thay bong
  • Mo mo co, chuyen gia tai mat thay bong
  • Mo mo co, chuyen gia tai mat thay bong
  • Mo mo co, chuyen gia tai mat thay bong
  • Mo mo co, chuyen gia tai mat thay bong
  • Mo mo co, chuyen gia tai mat thay bong
  • Mo mo co, chuyen gia tai mat thay bong
Thiên Trang (Th)