Mở mộ cổ, chuyên gia "tròn mắt" thấy xác ướp công chúa mặc long bào

Khi mở quan tài của Vinh Hiến công chúa, các chuyên gia phát hiện xác ướp gần như nguyên vẹn. Đặc biệt, công chúa Trung Quốc này mặc long bào gây tò mò lớn.

  • Mo mo co, chuyen gia
  • Mo mo co, chuyen gia
  • Mo mo co, chuyen gia
  • Mo mo co, chuyen gia
  • Mo mo co, chuyen gia
  • Mo mo co, chuyen gia
  • Mo mo co, chuyen gia
  • Mo mo co, chuyen gia
  • Mo mo co, chuyen gia
  • Mo mo co, chuyen gia
Tâm Anh (TH)