Mở mộ Tể tướng Lưu Gù, hé lộ bí mật ém nhẹm suốt trăm năm

Google News

Năm 1958, lăng mộ của Tể tướng Lưu Gù được phát hiện tại thành phố Cao Mật và một sự thật thú vị bị ém nhẹm bấy lâu đã được hé lộ.

  • Mo mo Te tuong Luu Gu, he lo bi mat em nhem suot tram nam
  • Mo mo Te tuong Luu Gu, he lo bi mat em nhem suot tram nam-Hinh-2
  • Mo mo Te tuong Luu Gu, he lo bi mat em nhem suot tram nam-Hinh-3
  • Mo mo Te tuong Luu Gu, he lo bi mat em nhem suot tram nam-Hinh-4
  • Mo mo Te tuong Luu Gu, he lo bi mat em nhem suot tram nam-Hinh-5
  • Mo mo Te tuong Luu Gu, he lo bi mat em nhem suot tram nam-Hinh-6
  • Mo mo Te tuong Luu Gu, he lo bi mat em nhem suot tram nam-Hinh-7
  • Mo mo Te tuong Luu Gu, he lo bi mat em nhem suot tram nam-Hinh-8
Thiên Trang (TH)