Muôn màu cuộc sống ở TP. HCM năm 1996 qua ống kính người Mỹ

Cuộc sống của đủ mọi tầng lớp dân chúng, từ khá giả đến nghèo khó ở TP. HCM năm 1996 đã được nhiếp ảnh gia Mỹ Andrew Holbrooke lột tả chân thực.

 • Muon mau cuoc song o TP. HCM nam 1996 qua ong kinh nguoi My
 • Muon mau cuoc song o TP. HCM nam 1996 qua ong kinh nguoi My-Hinh-2
 • Muon mau cuoc song o TP. HCM nam 1996 qua ong kinh nguoi My-Hinh-3
 • Muon mau cuoc song o TP. HCM nam 1996 qua ong kinh nguoi My-Hinh-4
 • Muon mau cuoc song o TP. HCM nam 1996 qua ong kinh nguoi My-Hinh-5
 • Muon mau cuoc song o TP. HCM nam 1996 qua ong kinh nguoi My-Hinh-6
 • Muon mau cuoc song o TP. HCM nam 1996 qua ong kinh nguoi My-Hinh-7
 • Muon mau cuoc song o TP. HCM nam 1996 qua ong kinh nguoi My-Hinh-8
 • Muon mau cuoc song o TP. HCM nam 1996 qua ong kinh nguoi My-Hinh-9
 • Muon mau cuoc song o TP. HCM nam 1996 qua ong kinh nguoi My-Hinh-10
 • Muon mau cuoc song o TP. HCM nam 1996 qua ong kinh nguoi My-Hinh-11
T.B (tổng hợp)