Mỹ nhân nhiều vô kể, vì sao Tần Thủy Hoàng cả đời không phong hậu?

Trong gần 40 năm trị vì đất nước, Tần Thủy Hoàng không sắc phong cho phi tần nào làm hoàng hậu. Điều này khiến hậu thế tò mò vì sao ông hoàng này làm như vậy.

  • My nhan nhieu vo ke, vi sao Tan Thuy Hoang ca doi khong phong hau?
  • My nhan nhieu vo ke, vi sao Tan Thuy Hoang ca doi khong phong hau?-Hinh-2
  • My nhan nhieu vo ke, vi sao Tan Thuy Hoang ca doi khong phong hau?-Hinh-3
  • My nhan nhieu vo ke, vi sao Tan Thuy Hoang ca doi khong phong hau?-Hinh-4
  • My nhan nhieu vo ke, vi sao Tan Thuy Hoang ca doi khong phong hau?-Hinh-5
  • My nhan nhieu vo ke, vi sao Tan Thuy Hoang ca doi khong phong hau?-Hinh-6
  • My nhan nhieu vo ke, vi sao Tan Thuy Hoang ca doi khong phong hau?-Hinh-7
  • My nhan nhieu vo ke, vi sao Tan Thuy Hoang ca doi khong phong hau?-Hinh-8
  • My nhan nhieu vo ke, vi sao Tan Thuy Hoang ca doi khong phong hau?-Hinh-9
  • My nhan nhieu vo ke, vi sao Tan Thuy Hoang ca doi khong phong hau?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)