Nể phục điệp viên 1 chân khiến phát xít Đức "sợ xanh mật"

Tâm Anh (theo ATI) -

(Kiến Thức) - Đóng góp vào chiến thắng chống phát xít của quân đồng minh không thể không nhắc đến sự đóng góp của các điệp viên. Trong số này nổi tiếng là nữ điệp viên 1 chân Virginia Hall khiến phát xít Đức nể sợ.

  • Ne phuc diep vien 1 chan khien phat xit Duc
  • Ne phuc diep vien 1 chan khien phat xit Duc
  • Ne phuc diep vien 1 chan khien phat xit Duc
  • Ne phuc diep vien 1 chan khien phat xit Duc
  • Ne phuc diep vien 1 chan khien phat xit Duc
  • Ne phuc diep vien 1 chan khien phat xit Duc
  • Ne phuc diep vien 1 chan khien phat xit Duc
  • Ne phuc diep vien 1 chan khien phat xit Duc
  • Ne phuc diep vien 1 chan khien phat xit Duc
  • Ne phuc diep vien 1 chan khien phat xit Duc