Nếm thử "gỏi kiến vàng" - đặc sản có một không hai ở Tây Nguyên

Theo Hiền Mai/VTC News -

Đặc sản chế biến từ những con kiến lửa, kiến vàng là lộc trời ban ở Tây Nguyên, mỗi năm chỉ có một mùa trong khoảng cuối tháng 5 - đầu tháng 6.

  • Nem thu
  • Nem thu
  • Nem thu
  • Nem thu
  • Nem thu
  • Nem thu
  • Nem thu
  • Nem thu