Ngả mũ thán phục thần đồng vật lý tốt nghiệp Đại học ở tuổi 13

Thần đồng nhí 13 tuổi Elliott Tanner, đến từ Minnesota, Mỹ đã khiến nhiều người nể phục khi sớm lấy bằng cử nhân đại học ở độ tuổi còn rất nhỏ.

  • Nga mu than phuc than dong vat ly tot nghiep Dai hoc o tuoi 13
  • Nga mu than phuc than dong vat ly tot nghiep Dai hoc o tuoi 13-Hinh-2
  • Nga mu than phuc than dong vat ly tot nghiep Dai hoc o tuoi 13-Hinh-3
  • Nga mu than phuc than dong vat ly tot nghiep Dai hoc o tuoi 13-Hinh-4
  • Nga mu than phuc than dong vat ly tot nghiep Dai hoc o tuoi 13-Hinh-5
  • Nga mu than phuc than dong vat ly tot nghiep Dai hoc o tuoi 13-Hinh-6
  • Nga mu than phuc than dong vat ly tot nghiep Dai hoc o tuoi 13-Hinh-7
  • Nga mu than phuc than dong vat ly tot nghiep Dai hoc o tuoi 13-Hinh-8
  • Nga mu than phuc than dong vat ly tot nghiep Dai hoc o tuoi 13-Hinh-9
  • Nga mu than phuc than dong vat ly tot nghiep Dai hoc o tuoi 13-Hinh-10
Lê Trang (theo Live Science)