Ngai vàng nhà Nguyễn đặt ở đâu trong Đại nội Huế?

Theo Song Phúc/Zing -

Điện này đặt ngai vàng của các vua Nguyễn, biểu tượng quyền lực triều đại. Điện xây dựng tháng 2/1805, theo kiểu thức trùng thiềm điệp ốc, lợp ngói hoàng lưu ly, có 80 cột gỗ lim trang trí rồng mây.

  • Ngai vang nha Nguyen dat o dau trong Dai noi Hue?
  • Ngai vang nha Nguyen dat o dau trong Dai noi Hue?-Hinh-2
  • Ngai vang nha Nguyen dat o dau trong Dai noi Hue?-Hinh-3
  • Ngai vang nha Nguyen dat o dau trong Dai noi Hue?-Hinh-4
  • Ngai vang nha Nguyen dat o dau trong Dai noi Hue?-Hinh-5
  • Ngai vang nha Nguyen dat o dau trong Dai noi Hue?-Hinh-6
  • Ngai vang nha Nguyen dat o dau trong Dai noi Hue?-Hinh-7