Ngắm Bảo vật quốc gia hình Rồng hiện diện ở Hoàng thành Thăng Long

Google News

Có bốn tiêu chí để bộ bát, đĩa gốm men trắng vẽ lam trang trí hình rồng xứng đáng ở Hoàng thành Thăng Long xứng đáng được công nhận là bảo vật Quốc gia.

  • Ngam Bao vat quoc gia hinh Rong hien dien o Hoang thanh Thang Long
  • Ngam Bao vat quoc gia hinh Rong hien dien o Hoang thanh Thang Long-Hinh-2
  • Ngam Bao vat quoc gia hinh Rong hien dien o Hoang thanh Thang Long-Hinh-3
  • Ngam Bao vat quoc gia hinh Rong hien dien o Hoang thanh Thang Long-Hinh-4
  • Ngam Bao vat quoc gia hinh Rong hien dien o Hoang thanh Thang Long-Hinh-5
  • Ngam Bao vat quoc gia hinh Rong hien dien o Hoang thanh Thang Long-Hinh-6
  • Ngam Bao vat quoc gia hinh Rong hien dien o Hoang thanh Thang Long-Hinh-7
  • Ngam Bao vat quoc gia hinh Rong hien dien o Hoang thanh Thang Long-Hinh-8
Quốc Lê