Ngắm loạt ảnh hiếm - độc về kinh thành Huế thế kỷ 19

Google News

Một tài khoản có tên manhhai trên mạng Flickr đã đăng tải 13 bức ảnh về kinh thành Huế vào thế kỷ 19. Những bức ảnh này do một chuyên viên vẽ bản đồ quân sự người Pháp sống tại Đông Dương thời bấy giờ chụp.

 • Ngam loat anh hiem - doc ve kinh thanh Hue the ky 19
 • Ngam loat anh hiem - doc ve kinh thanh Hue the ky 19-Hinh-2
 • Ngam loat anh hiem - doc ve kinh thanh Hue the ky 19-Hinh-3
 • Ngam loat anh hiem - doc ve kinh thanh Hue the ky 19-Hinh-4
 • Ngam loat anh hiem - doc ve kinh thanh Hue the ky 19-Hinh-5
 • Ngam loat anh hiem - doc ve kinh thanh Hue the ky 19-Hinh-6
 • Ngam loat anh hiem - doc ve kinh thanh Hue the ky 19-Hinh-7
 • Ngam loat anh hiem - doc ve kinh thanh Hue the ky 19-Hinh-8
 • Ngam loat anh hiem - doc ve kinh thanh Hue the ky 19-Hinh-9
 • Ngam loat anh hiem - doc ve kinh thanh Hue the ky 19-Hinh-10
 • Ngam loat anh hiem - doc ve kinh thanh Hue the ky 19-Hinh-11
 • Ngam loat anh hiem - doc ve kinh thanh Hue the ky 19-Hinh-12
 • Ngam loat anh hiem - doc ve kinh thanh Hue the ky 19-Hinh-13
Tâm Anh (theo Fickr)