Ngắm loạt ảnh quý như vàng về Việt Nam thời bao cấp

Google News

Tàu điện, cửa hàng mậu dịch, bách hóa tổng hợp, phiếu mua vải... là những hình ảnh quen thuộc của thời bao cấp ở Việt Nam 1975 – 1987.

  • Ngam loat anh quy nhu vang ve Viet Nam thoi bao cap
  • Ngam loat anh quy nhu vang ve Viet Nam thoi bao cap-Hinh-2
  • Ngam loat anh quy nhu vang ve Viet Nam thoi bao cap-Hinh-3
  • Ngam loat anh quy nhu vang ve Viet Nam thoi bao cap-Hinh-4
  • Ngam loat anh quy nhu vang ve Viet Nam thoi bao cap-Hinh-5
  • Ngam loat anh quy nhu vang ve Viet Nam thoi bao cap-Hinh-6
  • Ngam loat anh quy nhu vang ve Viet Nam thoi bao cap-Hinh-7
  • Ngam loat anh quy nhu vang ve Viet Nam thoi bao cap-Hinh-8
  • Ngam loat anh quy nhu vang ve Viet Nam thoi bao cap-Hinh-9
  • Ngam loat anh quy nhu vang ve Viet Nam thoi bao cap-Hinh-10
MT (TH)