Ngắm mô hình điện Kính Thiên đẹp từng mm, mất 5 năm chế tác

Google News

Sự ra đời của mô hình này được xem là một bước tiến dài trong lịch sử nghiên cứu, đánh giá giá trị khu di tích Hoàng thành Thăng Long sau hơn hai thập niên khai quật, nghiên cứu khảo cổ học.

 • Ngam mo hinh dien Kinh Thien dep tung mm, mat 5 nam che tac
 • Ngam mo hinh dien Kinh Thien dep tung mm, mat 5 nam che tac-Hinh-2
 • Ngam mo hinh dien Kinh Thien dep tung mm, mat 5 nam che tac-Hinh-3
 • Ngam mo hinh dien Kinh Thien dep tung mm, mat 5 nam che tac-Hinh-4
 • Ngam mo hinh dien Kinh Thien dep tung mm, mat 5 nam che tac-Hinh-5
 • Ngam mo hinh dien Kinh Thien dep tung mm, mat 5 nam che tac-Hinh-6
 • Ngam mo hinh dien Kinh Thien dep tung mm, mat 5 nam che tac-Hinh-7
 • Ngam mo hinh dien Kinh Thien dep tung mm, mat 5 nam che tac-Hinh-8
 • Ngam mo hinh dien Kinh Thien dep tung mm, mat 5 nam che tac-Hinh-9
 • Ngam mo hinh dien Kinh Thien dep tung mm, mat 5 nam che tac-Hinh-10
 • Ngam mo hinh dien Kinh Thien dep tung mm, mat 5 nam che tac-Hinh-11
 • Ngam mo hinh dien Kinh Thien dep tung mm, mat 5 nam che tac-Hinh-12
Quốc Lê