Ngỡ ngàng loạt thay đổi “một trời một vực” của Tết xưa - Tết nay

Google News

Rất nhiều nếp sinh hoạt và thói quen xưa đã không còn được lưu giữ cho đến ngày nay, khiến nhiều người cho rằng ngày Tết càng ngày càng "nhạt".

 • Ngo ngang loat thay doi “mot troi mot vuc” cua Tet xua - Tet nay
 • Ngo ngang loat thay doi “mot troi mot vuc” cua Tet xua - Tet nay-Hinh-2
 • Ngo ngang loat thay doi “mot troi mot vuc” cua Tet xua - Tet nay-Hinh-3
 • Ngo ngang loat thay doi “mot troi mot vuc” cua Tet xua - Tet nay-Hinh-4
 • Ngo ngang loat thay doi “mot troi mot vuc” cua Tet xua - Tet nay-Hinh-5
 • Ngo ngang loat thay doi “mot troi mot vuc” cua Tet xua - Tet nay-Hinh-6
 • Ngo ngang loat thay doi “mot troi mot vuc” cua Tet xua - Tet nay-Hinh-7
 • Ngo ngang loat thay doi “mot troi mot vuc” cua Tet xua - Tet nay-Hinh-8
 • Ngo ngang loat thay doi “mot troi mot vuc” cua Tet xua - Tet nay-Hinh-9
 • Ngo ngang loat thay doi “mot troi mot vuc” cua Tet xua - Tet nay-Hinh-10
 • Ngo ngang loat thay doi “mot troi mot vuc” cua Tet xua - Tet nay-Hinh-11
 • Ngo ngang loat thay doi “mot troi mot vuc” cua Tet xua - Tet nay-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)