Ngỡ ngàng thú tiêu khiển có "1-0-2" thời Ai Cập cổ đại

Tâm Anh (TH) -

(Kiến Thức) - Thông qua những cổ vật, sử liệu và các bức tranh vẽ trên lăng mộ, các nhà nghiên cứu giải mã được người Ai Cập cổ đại có những hoạt động giải trí nào. Để giải trí và có khoảng thời gian vui vẻ, họ tham gia thi đấu vật, ném lao, bắn tên... 

  • Ngo ngang thu tieu khien co
  • Ngo ngang thu tieu khien co
  • Ngo ngang thu tieu khien co
  • Ngo ngang thu tieu khien co
  • Ngo ngang thu tieu khien co
  • Ngo ngang thu tieu khien co
  • Ngo ngang thu tieu khien co
  • Ngo ngang thu tieu khien co
  • Ngo ngang thu tieu khien co