Ngôi chùa nằm bên phế tích Chăm cổ hiếm có ở VN

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Chùa Bình Trung được xây dựng tại vị trí của một khu đền tháp Chăm. Theo thời gian, những gì còn lại của khu đền Chăm Pa thuở xưa là các phế tích nằm rải rác trong khuôn viên chùa.

 • Ngoi chua nam ben phe tich Cham co hiem co o VN
 • Ngoi chua nam ben phe tich Cham co hiem co o VN-Hinh-2
 • Ngoi chua nam ben phe tich Cham co hiem co o VN-Hinh-3
 • Ngoi chua nam ben phe tich Cham co hiem co o VN-Hinh-4
 • Ngoi chua nam ben phe tich Cham co hiem co o VN-Hinh-5
 • Ngoi chua nam ben phe tich Cham co hiem co o VN-Hinh-6
 • Ngoi chua nam ben phe tich Cham co hiem co o VN-Hinh-7
 • Ngoi chua nam ben phe tich Cham co hiem co o VN-Hinh-8
 • Ngoi chua nam ben phe tich Cham co hiem co o VN-Hinh-9
 • Ngoi chua nam ben phe tich Cham co hiem co o VN-Hinh-10
 • Ngoi chua nam ben phe tich Cham co hiem co o VN-Hinh-11
 • Ngoi chua nam ben phe tich Cham co hiem co o VN-Hinh-12
 • Ngoi chua nam ben phe tich Cham co hiem co o VN-Hinh-13
 • Ngoi chua nam ben phe tich Cham co hiem co o VN-Hinh-14
 • Ngoi chua nam ben phe tich Cham co hiem co o VN-Hinh-15
 • Ngoi chua nam ben phe tich Cham co hiem co o VN-Hinh-16