Ngôi nhà đặc biệt gắn với sự nghiệp Bác Hồ ở Sài Gòn

Quốc Lê -

(Kiến Thức) - Căn nhà số 5 Châu Văn Liêm ở Sài Gòn gắn với khoảng thời gian hết sức quan trọng để Bác Hồ có bước chuẩn bị trực tiếp về vật chất, tinh thần, phương tiện và có quyết định cuối cùng cho việc ra đi tìm đường cứu nước.

 • Ngoi nha dac biet gan voi su nghiep Bac Ho o Sai Gon
 • Ngoi nha dac biet gan voi su nghiep Bac Ho o Sai Gon-Hinh-2
 • Ngoi nha dac biet gan voi su nghiep Bac Ho o Sai Gon-Hinh-3
 • Ngoi nha dac biet gan voi su nghiep Bac Ho o Sai Gon-Hinh-4
 • Ngoi nha dac biet gan voi su nghiep Bac Ho o Sai Gon-Hinh-5
 • Ngoi nha dac biet gan voi su nghiep Bac Ho o Sai Gon-Hinh-6
 • Ngoi nha dac biet gan voi su nghiep Bac Ho o Sai Gon-Hinh-7
 • Ngoi nha dac biet gan voi su nghiep Bac Ho o Sai Gon-Hinh-8
 • Ngoi nha dac biet gan voi su nghiep Bac Ho o Sai Gon-Hinh-9
 • Ngoi nha dac biet gan voi su nghiep Bac Ho o Sai Gon-Hinh-10
 • Ngoi nha dac biet gan voi su nghiep Bac Ho o Sai Gon-Hinh-11
 • Ngoi nha dac biet gan voi su nghiep Bac Ho o Sai Gon-Hinh-12
 • Ngoi nha dac biet gan voi su nghiep Bac Ho o Sai Gon-Hinh-13
 • Ngoi nha dac biet gan voi su nghiep Bac Ho o Sai Gon-Hinh-14