Người lính Anh dùng vũ khí gì khiến quân Đức quốc xã sợ vỡ mật?

Google News

Trong Thế chiến 2, Trung tá người Anh John Malcolm Churchill khiến nhiều binh lính Đức quốc xã khiếp sợ khi dùng gươm, cung tên bắt giữ, tiêu diệt kẻ thù. Ông đã "tóm sống" 42 lính Đức bằng cách này chỉ trong 1 đêm.

  • Nguoi linh Anh dung vu khi gi khien quan Duc quoc xa so vo mat?
  • Nguoi linh Anh dung vu khi gi khien quan Duc quoc xa so vo mat?-Hinh-2
  • Nguoi linh Anh dung vu khi gi khien quan Duc quoc xa so vo mat?-Hinh-3
  • Nguoi linh Anh dung vu khi gi khien quan Duc quoc xa so vo mat?-Hinh-4
  • Nguoi linh Anh dung vu khi gi khien quan Duc quoc xa so vo mat?-Hinh-5
  • Nguoi linh Anh dung vu khi gi khien quan Duc quoc xa so vo mat?-Hinh-6
  • Nguoi linh Anh dung vu khi gi khien quan Duc quoc xa so vo mat?-Hinh-7
  • Nguoi linh Anh dung vu khi gi khien quan Duc quoc xa so vo mat?-Hinh-8
  • Nguoi linh Anh dung vu khi gi khien quan Duc quoc xa so vo mat?-Hinh-9
  • Nguoi linh Anh dung vu khi gi khien quan Duc quoc xa so vo mat?-Hinh-10
Tâm Anh (theo Vice)