Người ngoài hành tinh đang sống trong Trái đất rỗng?

(Kiến Thức) - Những người tin vào giả thuyết Trái đất rỗng cho rằng, người ngoài hành tinh và phát xít Đức đang ẩn náu tại đó.

Tâm Anh (theo Mail Onlien)