Ngưỡng mộ 3 phụ nữ xuất chúng say mê nghiên cứu khoa học

Sự thông minh, tài năng và sự nỗ lực của Mary Anning, Dorothy Hodgkin... giúp họ trở thành những phụ nữ xuất chúng có nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học.

  • Nguong mo 3 phu nu xuat chung say me nghien cuu khoa hoc
  • Nguong mo 3 phu nu xuat chung say me nghien cuu khoa hoc-Hinh-2
  • Nguong mo 3 phu nu xuat chung say me nghien cuu khoa hoc-Hinh-3
  • Nguong mo 3 phu nu xuat chung say me nghien cuu khoa hoc-Hinh-4
  • Nguong mo 3 phu nu xuat chung say me nghien cuu khoa hoc-Hinh-5
  • Nguong mo 3 phu nu xuat chung say me nghien cuu khoa hoc-Hinh-6
  • Nguong mo 3 phu nu xuat chung say me nghien cuu khoa hoc-Hinh-7
  • Nguong mo 3 phu nu xuat chung say me nghien cuu khoa hoc-Hinh-8
  • Nguong mo 3 phu nu xuat chung say me nghien cuu khoa hoc-Hinh-9
  • Nguong mo 3 phu nu xuat chung say me nghien cuu khoa hoc-Hinh-10
Tâm Anh (theo LS)