Nhà tiên tri mù Vanga tiên đoán bất ngờ về Trung Quốc và Mỹ năm 2018

(Kiến Thức) - Sinh thời, nhà tiên tri mù Baba Vanga tiên đoán Trung Quốc sẽ soán ngôi Mỹ trở thành "cường quốc" mới của thế giới trong năm 2018.

Tâm Anh (theo DM)