Nhà Trần lần đầu đánh bại quân Mông Cổ ở đâu?

Đây là chiến thắng quan trọng của nhà Trần, giúp người Việt đập tan âm mưu xâm lược nước ta của đội quân Mông Cổ hiếu chiến lúc bấy giờ.

  • Nha Tran lan dau danh bai quan Mong Co o dau?
  • Nha Tran lan dau danh bai quan Mong Co o dau?-Hinh-2
  • Nha Tran lan dau danh bai quan Mong Co o dau?-Hinh-3
  • Nha Tran lan dau danh bai quan Mong Co o dau?-Hinh-4
  • Nha Tran lan dau danh bai quan Mong Co o dau?-Hinh-5
  • Nha Tran lan dau danh bai quan Mong Co o dau?-Hinh-6
  • Nha Tran lan dau danh bai quan Mong Co o dau?-Hinh-7
Theo Nguyễn Thanh Điệp/Zing