Nhạc Phi dùng kế “con ngựa thành Troy” lấy ít địch nhiều thế nào?

Nhạc Phi là một nhà cầm quân nổi tiếng lịch sử phong kiến. Ông giỏi mưu lược và nhiều lần đánh thắng trận bằng những mưu kế tài tình. Trong đó, ông sử dụng hoàn hảo diệu kế “con ngựa thành Troy” lấy ít địch nhiều.

  • Nhac Phi dung ke “con ngua thanh Troy” lay it dich nhieu the nao?
  • Nhac Phi dung ke “con ngua thanh Troy” lay it dich nhieu the nao?-Hinh-2
  • Nhac Phi dung ke “con ngua thanh Troy” lay it dich nhieu the nao?-Hinh-3
  • Nhac Phi dung ke “con ngua thanh Troy” lay it dich nhieu the nao?-Hinh-4
  • Nhac Phi dung ke “con ngua thanh Troy” lay it dich nhieu the nao?-Hinh-5
  • Nhac Phi dung ke “con ngua thanh Troy” lay it dich nhieu the nao?-Hinh-6
  • Nhac Phi dung ke “con ngua thanh Troy” lay it dich nhieu the nao?-Hinh-7
  • Nhac Phi dung ke “con ngua thanh Troy” lay it dich nhieu the nao?-Hinh-8
  • Nhac Phi dung ke “con ngua thanh Troy” lay it dich nhieu the nao?-Hinh-9
  • Nhac Phi dung ke “con ngua thanh Troy” lay it dich nhieu the nao?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)