Nhặt được miếng vàng lạ, lộ bí mật động trời của Võ Tắc Thiên

Google News

Một người nông dân tình cờ phát hiện một miếng vàng dưới chân núi nơi tọa lạc Càn lăng, gần bia mộ của Võ Tắc Thiên và chồng.

  • Nhat duoc mieng vang la, lo bi mat dong troi cua Vo Tac Thien
  • Nhat duoc mieng vang la, lo bi mat dong troi cua Vo Tac Thien-Hinh-2
  • Nhat duoc mieng vang la, lo bi mat dong troi cua Vo Tac Thien-Hinh-3
  • Nhat duoc mieng vang la, lo bi mat dong troi cua Vo Tac Thien-Hinh-4
  • Nhat duoc mieng vang la, lo bi mat dong troi cua Vo Tac Thien-Hinh-5
  • Nhat duoc mieng vang la, lo bi mat dong troi cua Vo Tac Thien-Hinh-6
  • Nhat duoc mieng vang la, lo bi mat dong troi cua Vo Tac Thien-Hinh-7
  • Nhat duoc mieng vang la, lo bi mat dong troi cua Vo Tac Thien-Hinh-8
Thiên Trang (TH)