Nhìn Từ Hi tắm, sao nữ quan phán câu xanh rờn: “Nhà Thanh sắp lụi“?

Google News

Dục Đức Linh là nữ quan thân cận của Từ Hi Thái hậu. Trong thời gian hầu hạ Từ Hi Thái hậu, Dục Đức Linh chứng kiến cảnh bà hoàng này tắm khiến nữ quan này nhìn thấu vận mệnh nhà Thanh sắp lụi tàn.

  • Nhin Tu Hi tam, sao nu quan phan cau xanh ron: “Nha Thanh sap lui“?
  • Nhin Tu Hi tam, sao nu quan phan cau xanh ron: “Nha Thanh sap lui“?-Hinh-2
  • Nhin Tu Hi tam, sao nu quan phan cau xanh ron: “Nha Thanh sap lui“?-Hinh-3
  • Nhin Tu Hi tam, sao nu quan phan cau xanh ron: “Nha Thanh sap lui“?-Hinh-4
  • Nhin Tu Hi tam, sao nu quan phan cau xanh ron: “Nha Thanh sap lui“?-Hinh-5
  • Nhin Tu Hi tam, sao nu quan phan cau xanh ron: “Nha Thanh sap lui“?-Hinh-6
  • Nhin Tu Hi tam, sao nu quan phan cau xanh ron: “Nha Thanh sap lui“?-Hinh-7
  • Nhin Tu Hi tam, sao nu quan phan cau xanh ron: “Nha Thanh sap lui“?-Hinh-8
  • Nhin Tu Hi tam, sao nu quan phan cau xanh ron: “Nha Thanh sap lui“?-Hinh-9
  • Nhin Tu Hi tam, sao nu quan phan cau xanh ron: “Nha Thanh sap lui“?-Hinh-10
Tâm Anh (TH)