Những công trình nào của Hoàng thành Thăng Long còn lại đến nay?

Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Thủ đô Hà Nội. Sau các biến thiên của lịch sử, những công trình nào của Hoàng thành Thăng Long xưa còn được gìn giữ?

 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-2
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-3
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-4
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-5
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-6
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-7
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-8
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-9
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-10
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-11
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-12
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-13
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-14
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-15
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-16
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-17
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-18
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-19
 • Nhung cong trinh nao cua Hoang thanh Thang Long con lai den nay?-Hinh-20
Quốc Lê