Những lời "sấm truyền" về tận thế chấn động cả lịch sử nhân loại

Trong những năm qua, một số tiên đoán tận thế được đưa ra thu hút sự chú ý của dư luận. Theo những tiên tri này, nhân loại chỉ còn vài thập kỷ tồn tại.

  • Nhung loi
  • Nhung loi
  • Nhung loi
  • Nhung loi
  • Nhung loi
  • Nhung loi
  • Nhung loi
  • Nhung loi
  • Nhung loi
  • Nhung loi
Tâm Anh (theo LV)