Những người nào có duyên với Phật, hãy cùng xem có bạn?

Google News

Câu này trong đạo Phật thường nói: “Trời mưa dẫu mưa cũng không ướt cỏ không rễ; Phật pháp rộng bao la, không cứu người không mối”.

Không phải ai trong đời này cũng có căn lành, có phước đức, có duyên với Phật. Mối quan hệ sâu dày đều do nghiệp lực mà có. Nhưng trên thực tế, mỗi người chúng ta đều có mối quan hệ cơ bản với Đức Phật, nhưng mối quan hệ đó có sâu và nông phải đợi trải qua trăm ngàn kiếp, nhiều kiếp, gieo trồng căn lành rồi mới có thể kết duyên với Phật.

Nhung nguoi nao co duyen voi Phat, hay cung xem co ban?

Khi Đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề, có lần Ngài đã xúc động nói: "Thật kỳ diệu. Chúng sanh trong thế gian đều có trí tuệ và đức hạnh của Như Lai, nhưng vì si mê cố chấp mà không chứng được". Phật không phải là sự hiện hữu của một thế lực huyền bí nào, các bậc giác ngộ ai cũng là Phật tương lai, ai cũng có Phật tánh. Tuy nhiên, tất cả chúng sinh đều không thể chứng ngộ Bồ-đề vì những thói xấu như phiền não, chấp trước làm chướng ngại tâm mình. Kinh “Lục Tổ Đàn Kinh” nói: “Bồ Đề tánh vốn thanh tịnh, có tâm này thì trực tiếp thành Phật.” Muốn được giải thoát, cần phải phát khởi Phật tánh của chính mình.

Nhung nguoi nao co duyen voi Phat, hay cung xem co ban?-Hinh-2

Hạng người nào có nhân duyên với Phật? Loại người nào có mối quan hệ sâu sắc với Đức Phật? Ta nói đại chúng tín đồ đến chùa lễ Phật với tâm lý “cầu cái gì đó”, hoặc họ mang theo một số pháp cụ của Phật tử để thể nghiệm Phật pháp trong chùa. Hầu hết mọi người đều mong rằng tấm lòng hiếu đạo của mình sẽ cảm ứng được chư Phật, chư Bồ tát, để được chư Phật, chư Bồ tát từ bi gia trì. Loại tín đồ Phật giáo này có lòng thành, nhưng thiếu tự tin, quá ích kỷ, sẽ có tâm nghi vấn bất cứ lúc nào. Anh ta không có trí tuệ, chỉ mù quáng chạy theo xu hướng một cách mù quáng. Những người như vậy có mối quan hệ với Phật giáo, nhưng không quá sâu sắc.

Nhung nguoi nao co duyen voi Phat, hay cung xem co ban?-Hinh-3

Tín Phật không bằng học Phật, học Phật không bằng thành Phật. Mối liên hệ tốt nhất với đạo Phật là nghiên cứu đạo Phật. Học Phật là học lòng từ bi, trí tuệ của chư Phật, chư Bồ Tát. Trong quá trình tu tập, sự tự nhận thức, tự giúp mình, nhận thức về người khác và bồ đề tâm không ngừng có thể thay đổi vận mệnh của một người. Tất cả chư Phật và Bồ tát, để cứu độ tất cả chúng sinh một cách thuận tiện, cung cấp nhiều phương tiện thực hành thuận tiện cho tất cả chúng sinh, và thể hiện lòng từ bi dưới nhiều hình thức. Nhưng nó hoàn toàn không phải là nơi trú ẩn cho sự đau khổ của chúng ta, không bao giờ là tiêu cực hay bất lực. Chúng ta cần phải rõ ràng về điều này.

Người có duyên sâu dày với Phật thì hay có tâm hướng vào đạo Phật, quy y Tam bảo, thích tụng kinh lễ Phật, sớm chuông chiều trống, trong lòng có hỷ xả. Thờ Phật có thể sám hối tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện nghiệp, tăng cả phúc lẫn trí; đạo Phật có thể khiến chúng ta giác ngộ, trí huệ giác ngộ; chư Tăng tượng trưng cho sự thanh tịnh, trong sạch không ô nhiễm. Tất nhiên, thực hành Phật giáo sẽ không biến bạn thành một nhà sư, nó cũng không biến bạn thành một người khác. “Đạo Phật ở trong thế gian và không thể tách rời thế gian”. Học Phật là để chúng ta sống khôn ngoan hơn và hạnh phúc hơn.

Nhung nguoi nao co duyen voi Phat, hay cung xem co ban?-Hinh-4

Ngoài hai loại trên, còn có một loại người khác tạm thời không có quan hệ gì với Phật. Người không có duyên với Phật thì chướng sâu trí tuệ cạn, nghĩa là nghiệp chướng quá nặng, nghe pháp không được quả báo tốt, không có trí huệ hiểu pháp. Đối với người như vậy, bạn có nói chuyện Phật giáo với họ cũng vô ích, vì họ sẽ không nghe bạn nói, thậm chí có thể trở nên thù địch và vu khống.

“Phật pháp thâm sâu vi diệu trăm ngàn kiếp hiếm có, con được học, mong hiểu được chân nghĩa của Như Lai”. Không phải ai cũng gặp được Phật pháp, cần căn lành mình gieo trồng trong quá khứ vô lượng kiếp. Người học Phật, người hết lòng học Phật, đều là người có phước lớn. Hãy trân quý mối duyên Phật hiếm có này, tinh tấn tu hành và thành tựu Phật quả vô thượng.

Chúng sinh trên đời có nhiều phước nhất, nghe kinh Pháp, thoát khổ được vui, thành Phật. Đây là mối quan hệ Phật Pháp tối cao, và chúng ta nên trân trọng nó. Người có duyên với Phật trước hết phải là người tốt. “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Mong rằng mọi người kết nghĩa, không làm điều ác, làm nhiều việc thiện. Nam Mô A Di Đà.

Theo Ngôi Sao