Những nhà phát minh nổi tiếng tử nạn vì “con đẻ"

Google News

Nhiều nhà phát minh đã dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu, sáng chế ra những thứ nhằm giúp thay đổi cuộc sống của nhân loại. Tuy nhiên, một số người qua đời vì chính "con đẻ".

  • Nhung nha phat minh noi tieng tu nan vi “con de
  • Nhung nha phat minh noi tieng tu nan vi “con de
  • Nhung nha phat minh noi tieng tu nan vi “con de
  • Nhung nha phat minh noi tieng tu nan vi “con de
  • Nhung nha phat minh noi tieng tu nan vi “con de
  • Nhung nha phat minh noi tieng tu nan vi “con de
  • Nhung nha phat minh noi tieng tu nan vi “con de
  • Nhung nha phat minh noi tieng tu nan vi “con de
  • Nhung nha phat minh noi tieng tu nan vi “con de
Tâm Anh (TH)